Συμπληρωματική ανακήρυξη εκλεγέντων στα όργανα διοίκησης και πειθαρχικού ελέγχου του ΤΕΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2014
Πηγή:Ηλεκτρονική Καθημερινή Ενημέρωση ΤΕΕ , 24/02/2014 ; τεύχ. 593 , σ. 3
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο