Συνάντηση ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον πρόεδρο του ΣΥΝ πρωτοβουλίες για το Δ' ΚΠΣ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 10/10/2005 ; τεύχ. 2362 , σ. 19-20
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο