Συνέδριο Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής (25-28 Ιουνίου, 2007)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Διεθνής Ενωση Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής - Τεχνική Επιτροπή Σεισμικής Γεωτεχνικής Μηχανικής, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής, ΑΠΘ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/3/2007 ; τεύχ. 2433 , σ. 66
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο