Συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας (8ο : 29-31 Μαρ., 2006 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΑΠΘ - Τμ. ΜΜ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/6/05 ; τεύχ. 2347 , σ. 61
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο