Συνέδριο μουσικής πληροφορικής (11-13 Ιουλίου, 2007: Λευκάδα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμ. Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμ. Τεχνών Ηχου και Εικόνας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/5/2007 ; τεύχ. 2439 , σ. 106
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο