Συνέδριο του ΤΕΕ για το Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (13-15 Ιουνίου, 2007: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/3/2007 ; τεύχ. 2431 , σ. 14-15
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο