Συνέδριο χημικής μηχανικής (31 Μαµιου - 2 Ιουνίου, 2007: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΕΜΠ - Σχ. ΧΜ, ΤΕΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμ. ΧΜ, ΑΠΘ - Τμ. ΧΜ, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/5/2007 ; τεύχ. 2439 , σ. 107
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια