Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 2/5/2006 ; τεύχ. 2389 , σ. 5
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο