Συστήματα παρακολούθησης και θέσπισης ενεργειακών στόχων (Monitoring and Targeting) στη Μεταλλουργική Βιομηχανία

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - ΕΕ Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, ΤΕΕ - ΕΕΕ Μεταλλουργικής Βιομηχανίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 2/8/1999 ; τεύχ. 2062 , σ. 8-9
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο