Σχέδιο ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΛΟΤ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/3/2005 ; τεύχ. 2335 , σ. 74
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο