Σχεδιασμός του χώρου και τοπική αυτοδιοίκηση Θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητες και ετοιμότητα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χαραλαμπίδου Βάσω, Φούφρη Δ.
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 03/03/2003 ; τεύχ. 2237 , σ. 20-23
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο