Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος, ΤΕΕ - Τμ. Θράκης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 2/11/2009 ; τεύχ. 2558 , σ. 8
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο