Σωκράτης Αλεξίου αγρονόμος - τοπογράφος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αναγνωστόπουλος Κώστας, Παπανικολάου Κωστής
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 8/9/2008 ; τεύχ. 2502 , σ. 60
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο