Σωκράτης Αλεξίου αγρονόμος - τοπογράφος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σηφάκις Νίκος Ι.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/1/2009 ; τεύχ. 2521 , σ. 54
Όνομα προσώπου ως θέμα: