ΤΕΕ: ανακήρυξη εκλεγέντων στα όργανα Διοίκησης και Πειθαρχικού ελέγχου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2014
Πηγή:Ηλεκτρονική Καθημερινή Ενημέρωση ΤΕΕ , 07/02/2014 ; τεύχ. 582 , σ. 1
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο