ΤΕΕ: ο "Φάκελος Εργου" πρόταση διεξόδου από την κρίση

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 9/2/2009 ; τεύχ. 2523 , σ. 23-26
Όνομα μέρους:Προτάσεις του ΤΕΕ για την προετοιμασία του "Φακέλου του έργου"
Τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο