Τα αποτελέσματα της έρευνας για τα αδρανή υλικά

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 17-06-2002 ; τεύχ. 2203 , σ. 136-137
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο