Τα νέα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 5/3/2007 ; τεύχ. 2430 , σ. 12-35
Όνομα μέρους:Πράξη ανακήρυξης
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο