Τα σχέδια νόμου περί αδειών δόμησης και πολεοδομικές και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 06/10/2003 ; τεύχ. 2265 , σ. 79-91
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο