Τελικά αποτελέσματα ΤΕΕ ανακήρυξη εκλεγέντων στα όργανα διοίκησης και πειθαρχικού ελέγχου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2014
Πηγή:Ηλεκτρονική Καθημερινή Ενημέρωση ΤΕΕ , 11/02/2014 ; τεύχ. 584 , σ. 1
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο