Τεράστια κενά αφήνει το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων σοβαρός κίνδυνος να μείνουν μετέωρα τα έργα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2014
Πηγή:Ηλεκτρονική Καθημερινή Ενημέρωση ΤΕΕ , 12/03/2014 ; τεύχ. 604 , σ. 3
Διαδίκτυο:http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2014/03_14/NEWSLETTER20140312.pdf