Τεχνολογικές προκλήσεις του μέλλοντος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/2/2008 ; τεύχ. 2476 , σ. 91
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο