Την αναμόρφωση του σ/ν για τις ΣΔΙΤ ζήτησαν από κοινού το ΤΕΕ και οι οργανώσεις εργοληπτών και μελετητών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/9/2005 ; τεύχ. 2358 , σ. 10
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο