Τιμολόγια επισκευής κτισμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 21/7/2008 ; τεύχ. 2497 , σ. 13
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο