Το Δ' δεν είναι Γ' ΚΠΣ πολλές και σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15/5/2006 ; τεύχ. 2391 , σ. 8-12
Όνομα μέρους:Οι νέοι κανονισμοί για την περίοδο 2007-2013
Οι δράσεις που θα ενισχυθούν κατά την περίοδο 2007-2013
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο