Το ΕΜΠ στην πορεία των 170 χρόνων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23/3/2009 ; τεύχ. 2529 , σ. 14-17
Όνομα μέρους:Ο πρύτανης ΕΜΠ, Κ. Μουτζούρης
Οι Πολυτεχνικές σπουδές οδηγούν απευθείας σε master
Δημιουργοί της σύγχρονης Ελλάδας
Καταλυτικός ο ρόλος του ΕΜΠ στην ανάπτυξη και την κοινωνία
Μηχανικοί και ανάπτυξη
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο