Το Ευρωσύνταγμα - Η Ευρώπη - Η Ιστορία

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Οι μηχανικοί (Τ.Ε.Ε.) της τάξης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 2/8/2004 ; τεύχ. 2306 , σ. 118
Συλλογικό όργανο ως θέμα: