Το ΙΟΚ για τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα χωρίς καχυποψία ή φοβικά σύνδρομα να προσεγγίσουμε το θεσμό

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 7/2/2005 ; τεύχ. 2330 , σ. 87-90
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο