Το ΤΕΕ καταγράφει το έργο των Ελλήνων Μηχανικών με χρονική υστέρηση...

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 1/12/2008 ; τεύχ. 2514 , σ. 17-21
Όνομα μέρους:Γρηγόρης Διαμαντόπουλος
Χερσώνος 3
"Παντρεύοντας" τη δουλειά με το λειτούργημα
Με τα μάτια "τρίτων"
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο