Το ΤΕΕ οργανώνει συμπόσιο Ελληνο-αραβικής Τεχνικής Συνεργασίας υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών και τη συνεργασία του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/2/2008 ; τεύχ. 2476 , σ. 10
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο