Το διεθνές συνέδριο Χημικής Μηχανικής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/12/2005 ; τεύχ. 2373 , σ. 62
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο