Το επιστημονικό έργο δεν είναι εμπόρευμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 6/12/2010 ; τεύχ. 2611 , σ. 3
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο