Το μοντέλο ανάπτυξης της Αττικής έως το 2021 νέο ρυθμιστικό σχέδιο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , Ιούλιος 2011 ; τεύχ. 2637 , σ. 20-24
Όνομα μέρους:Οι βασικοί πυλώνες και οι άξονες προτεραιότητας
Ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς
Προτάσεις για την πολεοδομική ανασυγκρότηση
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο