Το νέο σύστημα των αμοιβών μελετών και έργων διαδικασίες - οδηγίες - διευκρινίσεις - προθεσμίες

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 5/3/2007 ; τεύχ. 2430 , σ. 6-11
Όνομα μέρους:Απόκτηση κωδικού πρόσβασης
Οδηγίες χρήσης του συστήματος υποβολής στοιχείων και υπολογισμού αμοιβών μηχανικών
Ενημερωτικές εκδηλώσεις
Μεταβατικές ρυθμίσεις
Υποστήριξη - πληροφορίες - επικοινωνία
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο