Το χρώμα στους ναούς και στα αγάλματα της αρχαιότητας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μιχαήλ Γιάννης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 9/7/2007 ; τεύχ. 2447 , σ. 51-52
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο