Τυποποίηση, πρότυπα και ποιότητα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ενωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και Τυποποίηση
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 3/5/2010 ; τεύχ. 2582 , σ. 64
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο