Υλικά αλλαγής φάσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος - Εργ. Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 22/3/2010 ; τεύχ. 2577 , σ. 16
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο