Υπουργική απόφαση

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/2/2006 ; τεύχ. 2379 , σ. 63
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο