Φύτευση στεγών σε κατοικίες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καβαλάρη Φρόσω
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/7/2008 ; τεύχ. 2496 , σ. 56
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια