Φιλοξενίδης Σταύρος πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φιλοξενίδης Αγγελος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/4/2007 ; τεύχ. 2437 , σ. 62
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Περιγραφή τεκμηρίου:Από τη στήλη Εκείνοι που Φεύγουν