Φοροαπαλλαγές, αναπλάσεις και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, για να ξανακατοικηθεί το κέντρο της πόλης μέτρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 16/5/2011 ; τεύχ. 2630 , σ. 11-15
Όνομα μέρους:Στόχος: επιστροφή στο κέντρο
Τα κόμματα
Πολυπαραγοντικό και πολύπλοκο πρόβλημα
Τα μέτρα σε αριθμούς
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο