Χαμηλές επιταχύνσεις περιορισμένες ζημιές σεισμός Κυθήρων - ανακοίνωση του ΙΤΣΑΚ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/2/2006 ; τεύχ. 2379 , σ. 61
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο