Χαρακτηριστικά φάσματα του σεισμού της 7.9.1999

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βάγιας Γιάννης, Σπηλιόπουλος Ανδρέας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 6/12/1999 ; τεύχ. 2078 , σ. 142-143
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο