Χαρτογραφία των νέων οργάνων διοίκησης στα Περιφερειακά Τμήματα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΕΕ - Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου, ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Ελλάδας, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, ΤΕΕ - Τμ. Μαγνησίας, ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Κρήτης, ΤΕΕ - Τμ. Ανατολικής Μακεδονίας, ΤΕΕ - Τμ. Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΕ - Τμ. Δωδεκανήσου, ΤΕΕ - Τμ. Πελοποννήσου, ΤΕΕ - Τμ. Κέρκυρας, ΤΕΕ - Τμ. Ανατολικής Κρήτης, ΤΕΕ - Τμ. Ηπείρου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23/4/2007 ; τεύχ. 2436 , σ. 24-28
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο