Χλωράκης Στέφανος ναυπηγός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πιταριδάκης Α.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/1/2009 ; τεύχ. 2521 , σ. 53
Όνομα προσώπου ως θέμα: