Χρίστος Α. Κράββαρης μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κράββαρη Αθανασία Χ., Παπαλέξη Κωνσταντία Δ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 7/11/2005 ; τεύχ. 2366 , σ. 62
Όνομα προσώπου ως θέμα: