Χρειάζεται επένδυση στην ανάπτυξη της χώρας επικίνδυνη σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο η συρρίκνωση του ΠΔΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 17/11/2008 ; τεύχ. 2512 , σ. 6-8
Όνομα μέρους:Επικίνδυνη η εξάρτηση του ΠΔΕ από τα κοινοτικά κονδύλια
Ανάγκη ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Κρήτης
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο