Ψηφιακές τεχνολογίες (26 Φεβρ., 2006: Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 20/2/2006 ; τεύχ. 2380 , σ. 61
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο