Τρόπος υποβολής των πινακίων αμοιβής δι' ηλεκτρολογικάς μελέτας του Δημ. & Ν.Π.Δ.Δ.

Αποθηκεύτηκε σε:
Προηγούμενος τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1960
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά: Εβδομαδιαίον Δελτίον , 14/01/1960 ; αρ. δελτ. 53 , σ. 3-4
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο του τεύχους