Η Ακαδημία Αθηνών και τα προκηρυχθέντα βραβεία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1928
Πηγή:Εργα , 29 Φεβ. 1928 ; έτ. ΙΙΙ, τεύχ. 66 , σελ. 483
Η γνώμη της συντάξεως
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο